Kemi i Kredsløb er et partnerskab, der skal hjælpe danske virksomheder med at reducere problematiske kemiske stoffer i deres produkter. Bæredygtighed og miljøvenlighed er i stigende grad en konkurrenceparameter globalt set og reduktionen af problematiske kemiske stoffer vil understøtte virksomheders tradition for at levere kvalitetsprodukter produceret under hensyn til miljø og sundhed. Desuden forventes der, at produktionsvirksomheder vil spare store beløb ved at genbruge materialer.
Virksomheder kan gennem partnerskabet søge støtte til innovative udviklingsaktiviteter med henblik på reduktion af miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Der er afsat 5,75 mio kr. til at yde støtte til virksomhedsprojekter i perioden 2015-2018.
Kemi i Kredsløb kan hjælpe din virksomhed i processen for at reducere problematiske stoffer. Vi hjælper dig med at finde svar på følgende spørgsmål:
Indeholder dit produkt kemiske stoffer, der kan være problematiske for miljø eller mennesker?
Mangler du hjælp til at finde og skifte til et alternativ?
Hvad betyder et skift for din produktion og hvilken værdi kan det have?